`Νέα κονδύλια της ΕΕ για την έρευνα για την Xylella Fastidiosa - Olive Oil Times

Νέα ευρωπαϊκά κονδύλια για την έρευνα για την Xylella Fastidiosa

Νοέμβριος 27, 2015
Η Ισαμπέλ Πούτινγια

Πρόσφατες Ειδήσεις

Μετά από ένα εργαστήριο που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι διατίθενται νέα κεφάλαια για έρευνα Xylella fastidiosa.

Το διήμερο εργαστήριο στόχευε στην εξέταση των κενών γνώσης και των ερευνητικών προτεραιοτήτων που προσδιορίστηκαν στο Επιστημονική γνώμη της EFSA δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτό το έτος και επανέλαβε στα συμπεράσματα ενός εργαστηρίου για τις μεθόδους ελέγχου της Xylella fastidiosa που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο τον Ιούλιο του 2015.

Τη δεύτερη ημέρα, ένας εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Επιτροπής ανακοίνωσε την πρόσκληση για ερευνητικές προτάσεις και κάλεσε τους συμμετέχοντες να υποβάλουν αίτηση για επιχορηγήσεις που θα κάλυπταν έρευνα για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τον έλεγχο της Xylella fastidiosa.

Ένας άλλος στόχος του εξαγγελθέντος σχεδίου είναι η βελτίωση της γνώσης σχετικά με το βακτήριο και ειδικότερα η διάχυση του φωτός στους φορείς του, η αλληλεπίδραση με τους ξενιστές, ο φορέας και οι παθογόνοι παράγοντες καθώς και η επιδημιολογία. Το ποσό που έχει διατεθεί είναι € 7 εκατ. Ευρώ 2020 Horizon, το κοινοτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας. Η προθεσμία προτάσεις είναι Φεβρουάριος 17, 2016.

Το Xylella fastidiosa, ένα βακτήριο που εξαπλώνεται από έντομα, κατηγορήθηκε για την καταστροφή δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων ελαιώνων στην περιοχή της Απουλίας της Νότιας Ιταλίας. Πιο πρόσφατα, υπήρξαν στελέχη του βακτηρίου ανακαλύφθηκε στο γαλλικό νησί της Κορσικής, καθώς και σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος παραγωγός ελαιολάδου, παράγοντας το 73 τοις εκατό του παγκόσμιου ελαιολάδου, ενώ καταναλώνει ποσοστό 66.

Διαφήμιση

Σχετικά άρθρα

Σχόλια / Προτάσεις