`Ο Νέος Ορίζοντας της Ευρώπης - Olive Oil Times

Τον νέο ορίζοντα της Ευρώπης

Νοέμβριος 26, 2013
Vincenza Ferrara

Πρόσφατες Ειδήσεις

europe-europes-new-horizon-ελαιόλαδο-χρόνοι-ορίζοντας-2020

Εξτρα παρθένο olive oil proΟι κατασκευαστές και άλλες συναφείς ΜΜΕ έχουν βοηθήσει στην εφαρμογή ενός ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων και προϊόντων χάρη σε ένα νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» βρίσκεται επί του παρόντος στο δρόμο του μέσω διαφόρων νομοθετικών εγκρίσεων.

Horizon, που ακολουθεί το 7οth Το Πρόγραμμα Πλαίσιο και το συγχωνεύει με το προηγούμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), είναι το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για έρευνα και καινοτομία ύψους 70 δισ. Ευρώ.

Χτισμένο σε τρεις αλληλοενισχυόμενες πυλώνες - Κοινωνικές Προκλήσεις, Βιομηχανική Ηγεσία και Άριστη Επιστήμη - 2020 Horizon θα είναι το χρηματοδοτικό μέσο για τη στήριξη ολόκληρης της αλυσίδας από την εργαστηριακή έρευνα έως την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, που θα φέρει τις ιδέες όχι μόνο στην πράξη, αλλά και μέχρι την αγορά.

Ο ρόλος των ΜΜΕ ως κύριων κινητήριων δυνάμεων της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μικρό μέγεθος τους επιτρέπει να επικεντρωθεί σε εξειδικευμένες αγορές, φέρνοντας τεχνολογία αιχμής, καινοτόμες τάσεις και εμπνέοντας νέες ιδέες. Η Horizon 2020 θα παρέχει επιχορηγήσεις για δράσεις στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας για τις ΜΜΕ: δοκιμές, πρωτότυπα, επίδειξη και πιλοτικές δράσεις για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον, θα παρέχει οικονομική βοήθεια για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την ανάληψη κινδύνων.

Διαφήμιση

Όπως δήλωσε πρόσφατα ο γενικός διευθυντής της Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Clara de la Torre "Η Ε & Α δημιουργεί ιδέες με χρήματα. Η καινοτομία κερδίζει χρήματα με ιδέες »και ο Ορίζοντας 2020 είναι εκεί για να βοηθήσει τον επιχειρηματικό τομέα να είναι πιο ανταγωνιστικός μέσω της υλοποίησης των καινοτόμων ιδεών τους.

Το Horizon 2020 είναι ανοικτό σε όλα τα κράτη μέλη, σε διεθνείς οργανισμούς και νομικά πρόσωπα σε τρίτες χώρες (σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στους κανόνες συμμετοχής).

Η έγκριση του προγράμματος εργασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η δημοσίευση των πρώτων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων θα είναι το Δεκέμβριο 11, 2013.

Ένα άλλο χρηματοδοτικό μέσο που διατίθεται για τις ΜΜΕ είναι το "Πρόγραμμα Eurostars ", ενισχυμένο από την ΕΕ για τη δεύτερη περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

Η Eurostars είναι μια πρωτοβουλία κοινού προγράμματος, υποστηριζόμενη από 33 κράτη μέλη EUREKA και την ΕΕ, με στόχο την προώθηση διακρατικών ερευνητικών δραστηριοτήτων προσανατολισμένων στην αγορά για τις ΜΜΕ και, συγχρόνως, συγχρονισμού των εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων.

Η Eurostars παρέχει υποστήριξη κυρίως σε ΜΜΕ που εκτελούν Ε & Α, οι οποίες θα έχουν ηγετική θέση στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ήδη δημοσιευθεί και η επόμενη προθεσμία θα είναι η Μάρτιος, η 13ηth 2014.Διαφήμιση

Σχετικά άρθρα

Σχόλια / Προτάσεις