`Ελληνικοί ελαιοτριβεία στο δρόμο προς την καταστροφή - Olive Oil Times

Ελληνικά Ελαιοτριβεία στο δρόμο προς τη φρίκη

Απρίλιος 25, 2012
Κώστας Βασιλόπουλος

Πρόσφατες Ειδήσεις

"Λατρεύω τη φύση, τα δέντρα και τις ελιές, αλλά πρέπει να είμαι απόλυτα ανόητος »,« αγρότης Γεωργίας Νικολάου δήλωσε στο περιοδικό Spiegel πέρυσι

Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύντομα θα κυκλοφορήσει μια μελέτη σχετικά με τον τομέα του ελαιολάδου, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για μια ανοιχτή συζήτηση για το ελαιόλαδο. Το πεδίο εφαρμογής είναι να λαμβάνουμε και να εξετάζουμε προτάσεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των διαρθρωτικών προβλημάτων του τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.

Η δομική προβλήματα του πετρελαϊκού τομέα στην Ελλάδα υποβαθμίζουν συνεχώς την ανάπτυξη και την κερδοφορία της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Αναφέρονται πολλά δυσμενή γεγονότα, όπως οι μικρές μύλοι παρωχημένης τεχνολογίας, οι μικρές εταιρείες τυποποίησης και, κατά συνέπεια, οι περιορισμένες δυνατότητες προώθησης και εμπορίας, ο κατακερματισμός της βιομηχανίας και το υψηλό κόστος παραγωγής λόγω των μικρών ελαιώνων και η χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας.

Για να προσθέσετε προσβολή στον τραυματισμό, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του AEMO, το οι παραδοσιακές μέθοδοι ελαιοκαλλιέργειας δεν είναι πλέον βιώσιμεςε, για να μην αναφέρουμε τις μειούμενες επιδοτήσεις της ΚΓΠ (Κοινής Αγροτικής Πολιτικής).

Διαφήμιση

Όλα αυτά σημαίνουν ότι ένας προηγουμένως υγιής τομέας της ελληνικής γεωργικής βιομηχανίας μειώνεται τώρα ραγδαία, παγιδευμένος σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και στασιμότητας.

Σήμερα, είναι πολύ επείγον το γεγονός ότι η προαναφερθείσα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να παράγει κάποιες εφαρμόσιμες λύσεις για να κατευθύνει την ελαιοκαλλιέργεια στην Ελλάδα και την Ευρώπη πίσω στο δρόμο της ανάπτυξης.Διαφήμιση

Σχετικά άρθρα

Σχόλια / Προτάσεις