`Η αγροτική παραγωγή της Ευρώπης μειώθηκε ελαφρά το 2020 - Olive Oil Times

Η αγροτική παραγωγή της Ευρώπης μειώθηκε ελαφρά το 2020

Νοέμβριος 29, 2021
Πάολο Ντε Αντρέις

Πρόσφατες Ειδήσεις

Το τελευταίο ημερομηνία Δημοσιεύθηκε από τη Eurostat δείχνουν ότι ο αγροτικός τομέας της Ευρώπης συνεισέφερε το 1.3% του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) του μπλοκ των 27 μελών το 2020.

Επιπλέον, η επίσημη υπηρεσία στατιστικών της ΕΕ υπολόγισε ότι η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στον γεωργικό τομέα, η διαφορά μεταξύ της αξίας της παραγωγής και του κόστους παραγωγής, ήταν 178.4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στη γεωργία συρρικνώθηκε κατά 2.9%, ελαφρώς περισσότερο από τη μέση ετήσια μείωση 2.5% που αναφέρθηκε από το 2005 έως το 2019.

Δείτε επίσης:Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές ελαιολάδου αναμένεται να ανακάμψουν καθώς το κόστος αυξάνεται

"Ένας τρόπος για να το δούμε αυτό είναι ότι για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται για το κόστος των αγαθών και των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία (γνωστή ως ενδιάμεση κατανάλωση), η γεωργική βιομηχανία της ΕΕ δημιούργησε προστιθέμενη αξία 0.76 ευρώ», έγραψε η Eurostat. "Ενώ αυτή η σχετική προστιθέμενη αξία το 2020 ήταν χαμηλότερη από το 0.79 ευρώ το 2017, ήταν ακόμα υψηλότερη από τα περισσότερα άλλα έτη από το 2007.

Προσθέτοντας καλλιέργειες, ζώα και γεωργικές υπηρεσίες σε πολλά άλλα αγαθά και υπηρεσίες, η Eurostat εκτίμησε ότι το 2020 οι γεωργικοί τομείς του μπλοκ των 27 μελών παρήγαγαν 414.1 δισεκατομμύρια ευρώ σε συνολική αξία, μειωμένα κατά 1.1 τοις εκατό σε σύγκριση με το 2019.

Διαφήμιση

Από το ποσό αυτό, τα 219.5 δισ. ευρώ προήλθαν από καλλιέργειες, ενώ τα 159 δισ. ευρώ προήλθαν από ζώα και ζωικά προϊόντα. Οι γεωργικές υπηρεσίες ανήλθαν σε 20.3 δισεκατομμύρια ευρώ, με τα υπόλοιπα να σχετίζονται με μη γεωργικές δραστηριότητες που η Eurostat δεν μπορούσε να μετρήσει χωριστά.

Η Eurostat εξήγησε ότι η μείωση κατά 1.1 τοις εκατό αντιπροσωπεύει "μια μικρή πτώση από την κορυφή που καταγράφηκε το 2019, η οποία από μόνη της ήταν το αποκορύφωμα μιας ανοδικής τάσης που είχε ξεκινήσει το 2009».

"Αυτή η αλλαγή στην ονομαστική αξία αντικατοπτρίζει ελαφρά πτώση τόσο στην ονομαστική τιμή των γεωργικών αγαθών και υπηρεσιών στο σύνολό της (εκτιμάται -1.0 τοις εκατό) όσο και στον όγκο της παραγωγής (εκτιμώμενο -0.2 τοις εκατό)», πρόσθεσε η Eurostat.

Οι χώρες όπου η πτώση της αξίας της παραγωγής ήταν πιο σημαντική ήταν η Ρουμανία (– 11.3%), η Ολλανδία (– 3.1%), η Ιταλία (–2.3%), η Γαλλία (–1.9%) και η Γερμανία (–1.6%).

Από την άλλη πλευρά, η Ισπανία (+1.1 τοις εκατό) και η Πολωνία (+1.9 τοις εκατό) ήταν μεταξύ των κορυφαίων συνεισφερόντων που είδαν τη συνολική αξία παραγωγής τους να αυξάνεται, με τη μεγαλύτερη άνοδο να αναφέρεται στη Λιθουανία (+8.6 τοις εκατό).

Τα στοιχεία της Eurostat για το 2020 επιβεβαίωσαν επίσης τις σημαντικές διαφορές στους όγκους και τις αποδόσεις των γεωργικών προϊόντων σε ολόκληρη την ΕΕ, με τέσσερις χώρες να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αξίας παραγωγής.

Το 76.3% αυτών προήλθε από τη Γαλλία (57.6 δισ. ευρώ), τη Γερμανία (56.9 δισ. ευρώ), την Ιταλία (52.3 δισ. ευρώ) και την Ισπανία (76 δισ. ευρώ). Προσθέτοντας την αξία της παραγωγής από τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία και τη Ρουμανία, η Eurostat εκτίμησε ότι το - τοις εκατό της συνολικής αξίας του γεωργικού τομέα της ΕΕ προήλθε από αυτά τα επτά κράτη μέλη.

Εξετάζοντας το κόστος των 235.8 δισεκατομμυρίων ευρώ που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, το 51 τοις εκατό προήλθε από τη διατροφή των ζώων και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, ενώ το 11.1 τοις εκατό προήλθε από ζιζανιοκτόνα, φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα, λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους.

Δείτε επίσης:100 δισεκατομμύρια ευρώ σε δαπάνες της ΕΕ αποτυγχάνουν στη μείωση των εκπομπών στον τομέα των Ag, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου

"Το κόστος των ενδιάμεσων αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποίησε ο γεωργικός κλάδος το 2020 ήταν ελαφρώς χαμηλότερο από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα (εκτιμάται -1.1 τοις εκατό)», έγραψε η Eurostat. "Ο ρυθμός μείωσης ήταν ίδιος με εκείνον της αξίας της γεωργικής παραγωγής (εκτιμάται -1.1 τοις εκατό), με αποτέλεσμα μια ελαφρά μείωση (- 1.3 τοις εκατό) της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας που παράγεται από τη γεωργική βιομηχανία».

Σε πολλούς γεωργικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ελαιολάδου, μόνο ένα μικρό ποσοστό της εργασίας προερχόταν από μισθωτούς, δεδομένου του ρόλου που αναλαμβάνουν οι εθελοντικές οικογένειες και κοινότητες κατά τις εβδομάδες με τη μεγαλύτερη ένταση εργασίας του έτους.

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το 2020, 6.2 εκατομμύρια εργαζόμενοι ήταν μη μισθοί σε σύγκριση με τα 2.3 εκατομμύρια που ήταν μισθωτοί πλήρους απασχόλησης.

Όπως σημειώθηκε παραπάνω, η συνολική εισροή γεωργικής εργασίας μειώθηκε απότομα σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη από το 2005 έως το 2020, με τη μεγαλύτερη πτώση να πλήττει τις περισσότερες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

"Αυτή η συρρίκνωση του αγροτικού εργατικού δυναμικού αντανακλούσε και παράγοντες ώθησης και έλξης», έγραψε η Eurostat. "Έχουν σημειωθεί μεγάλα βήματα στη μηχανοποίηση και την αποτελεσματικότητα από τη μια πλευρά και, από την άλλη, μια ευρύτερη επιλογή ελκυστικών ευκαιριών εργασίας σε άλλους τομείς της οικονομίας».

Το εισόδημα για αγροτική εργασία μειώθηκε επίσης κατά 0.8% το 2020, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ενώ μερικά κράτη μέλη κατέγραψαν απότομη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για τους εργαζομένους στον τομέα, μεγάλες γεωργικές χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ρουμανία, η Ιταλία και η Γαλλία παρουσίασαν σημαντικά ποσοστά μείωσης.

Ως αποτέλεσμα, η Eurostat είπε ότι το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε 31.5 τοις εκατό σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2010.

Η Eurostat συνέταξε επίσης τον κίνδυνο από τον δείκτη φυτοφαρμάκων, ο οποίος σχετίζεται με τον όγκο των φυτοφαρμάκων που πωλούνται σε ολόκληρη την ΕΕ, προειδοποιώντας ότι οι τύποι των δραστικών ουσιών αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και οι όγκοι πωλήσεων δεν μπορούν να εκτιμήσουν αποτελεσματικά τον συνδεδεμένο πιθανό κίνδυνο.

Ωστόσο, ο δείκτης, "εναρμονισμένος δείκτης κινδύνου 1», δείχνει α μειούμενος κίνδυνος από φυτοφάρμακα στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Olive Oil Times Σειρά βίντεο
Διαφήμιση

Σχετικά άρθρα

Σχόλια / Προτάσεις