`Το Olive Council αναφέρει προτεινόμενες αλλαγές στον κώδικα ανίχνευσης απάτης Codex Standard Hinder - Olive Oil Times

Το Συμβούλιο Ελαιολάδου λέει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές στο πρότυπο Codex αποτελούν εμπόδιο στην εξακρίβωση της απάτης

Φεβρουάριος 10, 2015
Η Ισαμπέλ Πούτινγια

Πρόσφατες Ειδήσεις

Προετοιμασία για τις 24th συνεδρίαση της επιτροπής Codex για τα λιπαρά και τα έλαια, που συνήλθε αυτή την εβδομάδα στη Μέλακα της Μαλαισίας, το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (ΔΟΕ) παρουσίασε τρία έγγραφα τα οποία δημοσίευσε δικτυακός τόπος.

Codex Alimentarius είναι ένας διεθνής οργανισμός για τα πρότυπα τροφίμων, ο οποίος καταρτίζει διεθνή πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές και κώδικες πρακτικής για την προστασία της υγείας των καταναλωτών και την εξασφάλιση δίκαιων πρακτικών στο εμπόριο τροφίμων. Η επιτροπή λιπών και λιπαρών ουσιών είναι υπεύθυνη για τα διεθνή πρότυπα για τα λίπη και τα έλαια ζωικής, φυτικής και θαλάσσιας προέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της μαργαρίνης και του ελαιολάδου.

Η ΔΟΕ συνεργάζεται στενά με την επιτροπή για την εναρμόνιση της Πρότυπα του Κώδικα για τα ελαιόλαδα και τα πυρηνέλαια με το Τα πρότυπα της ΔΟΕ για αυτά τα προϊόντα. Τα εν λόγω πρότυπα ορίζουν τα κριτήρια ποιότητας και καθαρότητας για τα ελαιόλαδα και τα πυρηνέλαια και διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αξιολογούνται τα κριτήρια αυτά με σκοπό τη διαφύλαξη της ποιότητας του ελαιολάδου, την πρόληψη της αλλοίωσης και την ικανοποίηση των ορισμών.

Δεν ήταν σαφές εάν οι εκπρόσωποι της ΔΟΕ παρευρέθηκαν στη συνάντηση της Μαλαισίας. Η έλλειψη κονδυλίων εμποδίστηκε Ο διευθυντής της ΔΟΕ, Jean-Louis Barjol, θα συμμετάσχει στη συνάντηση της επιτροπής Codex Fats and Oils του 2013.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των προτύπων των δύο οργανισμών. Κατά την προσεχή συνεδρίαση θα συζητηθούν δύο κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της καθαρότητας και της αυθεντικότητας του ελαιολάδου: campesterol και delta-7-stigmastenol. Αυτές είναι φυτοστερόλες των οποίων η χημική δομή είναι παρόμοια με εκείνη της χοληστερόλης.

Τα τρία έγγραφα έχουν συνταχθεί από τη ΔΟΕ κατόπιν αιτήματος του Κώδικα και θα συζητηθούν στη συνεδρίαση. Δύο από αυτά περιγράφουν τα αποτελέσματα των ίδιων των μελετών της ΔΟΕ που διεξήχθησαν σχετικά με την καμπεστερόλη (PDF) και δ-7-στιγμασματερόλη (PDF). Το τρίτο είναι μια απάντηση (PDF) από την ΔΟΕ σε πρόταση της Αυστραλίας για αύξηση των ορίων της καμπεστερόλης και της δέλτα-7-στιγμαστασόλης.

Διαφήμιση

Τα μέλη της ΔΟΕ ανησυχούν ότι αυτές οι προτεινόμενες αυξήσεις θα καθιστούσαν δυσκολότερη την ανίχνευση της απάτης. Συστήνουν να συζητηθούν τα συμπεράσματα που έλαβε η ΔΟΕ με βάση τη διερεύνηση των αποτελεσμάτων των δειγμάτων που διενεργήθηκαν από τις χώρες παραγωγής και τα οποία οδήγησαν στην υιοθέτηση ενός προτύπου της ΔΟΕ.

Το έγγραφο προτείνει ότι ο Κώδικας θα εναρμονίσει τα πρότυπά του με εκείνα της ΔΟΕ, καθώς και τις μεθόδους μέτρησης των κριτηρίων. Καλούν επίσης μέλη του Codex να παραστούν στις συνεδριάσεις των εμπειρογνωμόνων της χημείας της ΔΟΕ ως παρατηρητές και να συμμετάσχουν σε μια ηλεκτρονική ομάδα εργασίας που θα εξετάζει αυτές τις ερωτήσεις.


Διαφήμιση

Σχετικά άρθρα

Σχόλια / Προτάσεις