`Η ΕΕ κωδικοποιεί πρότυπα μάρκετινγκ για το ελαιόλαδο - Olive Oil Times

Η ΕΕ κωδικοποιεί τα πρότυπα εμπορίας για το ελαιόλαδο

Ιανουάριος 18, 2012
Τζούλι Μπάτλερ

Πρόσφατες Ειδήσεις

Προς το συμφέρον της "σαφήνεια και ορθολογισμός », η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε μια ενημερωμένη έκδοση της κανονισμού σχετικά με τα πρότυπα εμπορίας για το ελαιόλαδο.

ΕΕ αριθ. 29/2012 της 13ης Ιανουαρίου 2012, κωδικοποιεί τις ουσιαστικές τροποποιήσεις που επήλθαν μετά την εισαγωγή του κανονισμού 1019 για τα πρότυπα εμπορίας ελαιολάδου το 2002.

Είναι κατανοητό ότι ο κανονισμός - σε μεγάλο βαθμό αφιερωμένος στις απαιτήσεις επισήμανσης που αποσκοπούν στην προστασία και την ενημέρωση των καταναλωτών - δεν προχωρά παρά με την παροχή ενός καθαρού αντιγράφου των κανόνων όπως τροποποιήθηκε και δεν εισάγει νέες διατάξεις.

Γεωγραφικές ενδείξεις

Νέοι ισχυρισμοί περί εσφαλμένης σήμανσης »Το ελαιόλαδο που έχει παρασκευαστεί στην Ιταλία έθεσε πρόσφατα το θέμα των προελεύσεων στο προσκήνιο. Η Coldiretti, μία από τις κυριότερες γεωργικές οργανώσεις της Ιταλίας, το λέει βρέθηκαν σε μια έρευνα ότι τέσσερα στα πέντε μπουκάλια έξτρα παρθένο ελαιόλαδο που πωλούνται στην Ιταλία περιέχουν μίγματα λαδιών από άλλες χώρες, αλλά οι καταναλωτές χρειάζονται συχνά ένα μεγεθυντικό φακό για να το διαβάσουν στην ετικέτα.

Ο κανονισμός της ΕΕ καθιστά σαφές ότι στην περίπτωση μείγματος εξαιρετικών παρθένων ή παρθένων ελαιολάδων που προέρχονται από περισσότερα από ένα κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες, η ετικέτα θα πρέπει να περιγράφει την ονομασία προέλευσης χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μνείες, ανάλογα με την περίπτωση:

Διαφήμιση

(Θ) »μείγμα ελαιολάδων καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης »ή αναφορά στην Ένωση ·

(Ϋ) »μείγμα ελαιολάδων καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης »ή αναφορά σε προέλευση εκτός της Ένωσης ·

(ίϋ) »μείγμα ελαιολάδων καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης »ή αναφορά στην καταγωγή εντός της Ένωσης και εκτός της Ένωσης.

Στην περίπτωση παρθένου ή έξτρα παρθένου ελαιολάδου που εξάγεται σε μύλο που βρίσκεται σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε χώρα εκτός της ΕΕ εκτός από εκείνη όπου συγκομίστηκαν οι ελιές, η ονομασία προέλευσης πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες λέξεις: «(έξτρα) παρθένο ελαιόλαδο λάδι που λαμβάνεται στην (Ένωση ή το όνομα του οικείου κράτους μέλους) από ελιές που συγκομίζονται στην (Ένωση ή το όνομα του οικείου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας) ».

Ποτά και άλλες κατηγορίες ελαιολάδου

Στην περίπτωση του πυρηνελαίου, ο κανονισμός απαιτεί οι ετικέτες να φέρουν με σαφή και ανεξίτηλα γράμματα τις ακόλουθες πληροφορίες κατηγορίας: »λάδι που αποτελείται αποκλειστικά από έλαια που λαμβάνονται με κατεργασία του προϊόντος που λαμβάνεται μετά την εκχύλιση ελαιολάδου και ελαίων που παράγονται απευθείας από ελιές, ή »λάδι που αποτελείται αποκλειστικά από έλαια που προέρχονται από μεταποίηση πυρηνελαίου και έλαια που προέρχονται απευθείας από ελιές ».

Στην περίπτωση του ελαιολάδου, η ετικέτα πρέπει να αναφέρει: »λάδι που αποτελείται αποκλειστικά από ελαιόλαδα που έχουν υποστεί ραφινάρισμα και έλαια που παράγονται απευθείας από ελιές ».

Για το παρθένο ελαιόλαδο είναι: »ελαιόλαδο που παράγεται απευθείας από ελιές και αποκλειστικά με μηχανικά μέσα ».

Και στην περίπτωση του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου: »ανώτερη κατηγορία ελαιολάδου που παράγεται απευθείας από ελιές και αποκλειστικά με μηχανικά μέσα ».Olive Oil Times Σειρά βίντεο
Διαφήμιση

Σχετικά άρθρα

Σχόλια / Προτάσεις