Παγκόσμια Παραγωγή και Κατανάλωση Ελαιόλαδου 1990 – 2017


© Olive Oil Times

Πηγή δεδομένων: Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου
* = εκτίμηση