Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (RPA)

Απρίλιος 30, 2015

Έλεγχος γνησιότητας ελαιολάδου σε εξέλιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (RPA) επέλεξε την Campden BRI για να εξετάσει και να αναλύσει όλους τους τύπους ελαιολάδων που εισάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ιανουάριος 24, 2015

Τα μπαρ που δοκιμάζουν το ελαιόλαδο είναι μόνο μια τάση;

Είναι η λεγόμενη "επί τόπου" ελαιόλαδο έννοια μόνο την τελευταία λιανική τάση που θα πάει το δρόμο του μπάνιου και το κατάστημα αμαξώματος;

Οκτώβριος 27, 2014

Η Ιταλία εγκρίνει τις διατάξεις της ΕΕ σχετικά με τις φιάλες που δεν ξαναγεμίζουν

Η νέα νομοθεσία, η ποιότητα και η διαφάνεια της αλυσίδας εφοδιασμού ελαιολάδων, εγκρίνει επίσημα νέους κανόνες για την επισήμανση και τη συσκευασία του ελαιολάδου.

Διαφήμιση

Σεπτέμβριος 5, 2014

Η Βρετανία ορίζει νέα απαγόρευση πωλήσεων ελαιολάδου «επί της βρύσης»

Ο οργανισμός που επιβάλλει μια νέα απαγόρευση πώλησης ελαιολάδου "on-tap" στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει παράσχει νέες λεπτομέρειες για το τι θα συνιστούσε μια τέτοια πώληση.

Αύγουστος 25, 2014

Το Ηνωμένο Βασίλειο απαγορεύει την πώληση του ελαιολάδου 'On-Tap'

Μετά τον Δεκέμβριο του 13, 2014, οι πωλήσεις ελαιολάδου "fill-your-own" θα απαγορευτούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά υπάρχουν λίγες λεπτομέρειες για τον νέο κανόνα.

Απρίλιος 28, 2014

Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Δοκιμές UK Oil Testing

Ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (RPA) ξεκίνησε με δοκιμαστικό έλεγχο ελαιολάδου στον μεγαλύτερο εμφιαλωτή στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την επιβολή νέων κανονισμών σε επίπεδο ΕΕ.

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση