Ισπανικό ελαιόλαδο για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος

Ο ισπανικός τομέας ελαιολάδου θα οδηγήσει σε ένα ευρωπαϊκό έργο το οποίο θα μελετήσει τον έλεγχο των αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια της κλιματικής αλλαγής μέσω του υπολογισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της καλλιέργειας ελαιολάδου και της παραγωγής πετρελαίου.

Ιανουάριος 10, 2017
Από τον Eduardo Hernandez

Πρόσφατες Ειδήσεις

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Διεπαγγελματική del Aceite de Oliva de Español θα συμμετάσχει σε ένα ευρωπαϊκό έργο που θα υπολογίσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ελαιολάδων και τη συμβολή τους στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.

Ο ισπανικός τομέας ελαιολάδου, μαζί με τον διεπαγγελματικό όμιλο, θα οδηγήσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο PEF (Production Environmental Footprint), μια πρωτοβουλία που θα μελετήσει τον έλεγχο των αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια της κλιματικής αλλαγής μέσω του υπολογισμού των περιβαλλοντικών αποτυπώσεων καλλιέργεια δέντρων ελαιολάδου και την παραγωγή πετρελαίου.

Η αλλαγή του κλίματος είναι μια πραγματικότητα που κανένας επιστήμονας δεν αμφισβητεί και η πλειονότητα των ισπανών καταναλωτών ελαιολάδου το έχουν γνωρίσει ευρέως και λαμβάνει υπόψη την επίδραση στο περιβάλλον όταν αποφασίζουν σχετικά με το ποια προϊόντα θα αγοράσουν.

Η έρευνα της ΕΕ Ευρωβαρόμετρο 367 διαπίστωσε ότι το 80 τοις εκατό των Ευρωπαίων ασχολείται περιστασιακά με την αγορά προϊόντων που σε κάποια μορφή σχετίζονται με τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Στην πραγματικότητα, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος είναι ένας καθοριστικός παράγοντας καθοριστικής σημασίας για τους καταναλωτές, ακριβώς πίσω από την τιμή και την ποιότητα, κατά τη λήψη μιας απόφασης αγοράς.

Οι βιομηχανίες και οι αλυσίδες του ελαιολάδου αναγνωρίζουν ότι οι οικονομικοί τομείς που επικοινωνούν αποτελεσματικά τις περιβαλλοντικές πληροφορίες των προϊόντων τους θα έχουν πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους και οι παραγωγοί έχουν εντοπίσει γρήγορα, μέσω της χρήσης οικολογικών ετικετών, προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τον κύκλο ζωής τους.

Διαφήμιση

Προκειμένου οι ευρωπαίοι καταναλωτές ελαιολάδου να έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στα οικολογικά σήματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να δρομολογήσει το σχέδιο Pilot Lines, το οποίο θα καθορίσει τους κατηγορηματικούς κανόνες υπολογισμού του αντίκτυπου που έχουν τα ελαιόλαδα στο περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής συσκευής που θα καθιερώσει μια ενιαία μέθοδο για τη μέτρηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ενός προϊόντος (PEF) ή ενός οργανισμού (Οργανισμός Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα-OEF) που θα επικεντρωθεί στον κύκλο ζωής του. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2017, με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και ερευνητών χωρών, όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Grace και η Πορτογαλία.

Ο κύριος στόχος του διεπαγγελματικού ομίλου για το έργο είναι η βελτίωση του πραγματικού μοντέλου που χρησιμοποιείται επί του παρόντος για τη μέτρηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις αρνητικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής του ελαιολάδου, αγνοώντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η γεωργία και οι ελαιώνες την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με το τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου στη Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο στο Μαρακές, οι τεχνικοί υπολόγισαν ότι ο κύκλος ζωής ενός λίτρου ελαιολάδου, από τη στιγμή που παράγεται μέχρι να καταναλωθεί, παράγει 1.5 κιλά διοξειδίου του άνθρακα για κάθε κιλό παραγόμενου ελαίου. Τα οικολογικά σήματα θεωρούνται ως τρόπος ενίσχυσης της ευρωπαϊκής επιχείρησης ελαιολάδου καθώς και του περιβάλλοντος.Διαφήμιση

Σχετικά άρθρα

Σχόλια / Προτάσεις