`Οι ποιοτικοί έλεγχοι στην Ευρώπη χρειάζονται βελτίωση, ευρήματα μελέτης - Olive Oil Times

Οι ποιοτικοί έλεγχοι στην Ευρώπη χρειάζονται βελτίωση, σύμφωνα με μελέτες

Από τον Κώστα Βασιλόπουλο
14 Φεβρουαρίου 2020 09:41 UTC

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κυκλοφόρησε ένα μελέτη σχετικά με τους ελέγχους ποιότητας που εκτελούνται από τις χώρες παραγωγής ελαιολάδου.

Οι απαιτήσεις σχετικά με τον τομέα του ελαιολάδου περιλαμβάνονται στο Κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ) κανονισμός, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων μάρκετινγκ, επισήμανσης και συσκευασίας και ένα σύνολο ορισμών, ονομασιών και περιγραφών πωλήσεων ελαιολάδου.

Το ελαιόλαδο θεωρείται ως υψηλό κίνδυνο απάτης Λόγω της οικονομικής του αξίας σε σύγκριση με άλλα προϊόντα διατροφής, η μελέτη τόνισε, με τους ισχύοντες κανονισμούς για την πρόληψη δόλιων πρακτικών και τη βελτίωση της ποιότητας των ευρωπαϊκών ελαίων.

Τα κράτη μέλη παραγωγής είναι υπεύθυνα για τη διενέργεια ενός ελάχιστου αριθμού ελέγχων κάθε χρόνο για να επιβεβαιώσουν ότι οι διανομείς και οι λιανοπωλητές συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι έλεγχοι συμμόρφωσης σχετικά με την προστασία των καταναλωτών και τις πρακτικές δίκαιου εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών ήταν επαρκείς, ενώ άλλοι τομείς όπως η ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού και η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ελαιολάδου πρέπει να επιθεωρηθούν και να βελτιωθούν .

Όσον αφορά τις παραβιάσεις, οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων ήταν η πώληση παρθένου ελαιολάδου ως εξαιρετικού παρθένου και η εμπορία μιγμάτων άλλων φυτικών ελαίων με ελαιόλαδο ως καθαρό ελαιόλαδο.

Επιπλέον, το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει να αναβαθμιστεί, ανέφερε η μελέτη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εμπλέκονται περισσότεροι πόροι όσον αφορά το προσωπικό και τη χρηματοδότηση. Πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των εθνικών και περιφερειακών αρχών.

Υπάρχουν εννέα κράτη μέλη παραγωγής (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γαλλία, Σλοβενία, Κροατία, Μάλτα και Κύπρος) που αντιπροσωπεύουν το 69% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου. Ο μεγαλύτερος μη παραγωγός καταναλωτής είναι η Γερμανία, απορροφώντας περίπου το -% του ελαιολάδου της ΕΕ.Διαφήμιση
Διαφήμιση

Σχετικά άρθρα