`Οι Χημικοί του Συμβουλίου Ελιάς εκδίδουν την τελευταία πρόκληση για τις αξιώσεις μελέτης του Ντέιβις - Olive Oil Times

Χημικοί Συμβούλιο Ελαιολάδου Έκδοση Τελευταία Πρόκληση προς Davis Μελέτες Αξιώσεις

Οκτώβριος 22, 2010
Olive Oil Times Προσωπικό

Πρόσφατες Ειδήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΕΙ Ο ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΙΑΣ UC DAVIS

Μια έκθεση που εκδόθηκε από το εργαστήριο του UC Davis αμφισβητώντας την αλήθεια για την ποιότητα του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου που εισάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει δημοσιευθεί πρόσφατα σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Χημείας της ΔΟΕ συζήτησε το θέμα αυτό κατά την τελευταία τους συνεδρίαση.

Ο Όμιλος αποτελείται από χημικούς εμπειρογνώμονες από όλες σχεδόν τις χώρες μέλη της ΔΟΕ και από τρίτες χώρες (Αυστραλία, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες) και διεθνείς οργανισμούς (AOCS, CODEX και ISO). Ο κύριος στόχος της ομάδας είναι να μελετήσει τις μεθόδους δοκιμής και να τις αναθεωρήσει όταν είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της ποιότητας και τον έλεγχο της καθαρότητας των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων. Οι μέθοδοι βελτιώνονται διαρκώς για να προσαρμοστούν στις ανάγκες της βιομηχανίας και στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Τα πρότυπα της ΔΟΕ αναθεωρούνται υπό το πρίσμα των επιστημονικών προόδων που συμβάλλουν στην επαλήθευση των μεθόδων δοκιμών ή των τεχνολογικών και εμπορικών εξελίξεων. Στόχος τους είναι η ενίσχυση και ο έλεγχος της ποιότητας, καθώς και η διασφάλιση της διαφάνειας στη διεθνή αγορά ελαιολάδων, πυρηνελαίων και επιτραπέζιων ελιών και η προώθηση της κατανάλωσής τους.

Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση που δημοσίευσε ο UC Davis, υπάρχουν πολλά σημεία που η ομάδα εμπειρογνωμόνων επιθυμεί να αποσαφηνίσει.

Διαφήμιση

Τα αναφερόμενα αποτελέσματα αφορούν μόνο 52 δείγματα από 19 μάρκες. Αυτό δεν είναι στατιστικά σημαντικό από το ελαιόλαδο που εισάγεται στις ΗΠΑ, επειδή τα δείγματα που διακινούνται σε τρεις πόλεις της Καλιφόρνιας δεν είναι αντιπροσωπευτικά της συνολικής αγοράς ελαιολάδου στις ΗΠΑ. συνεπώς, ο ισχυρισμός που αμφισβητεί την ορθότητα του βαθμού εξαιρέσεως του παρθένου ελαιολάδου που εισάγεται στις ΗΠΑ δεν είναι ρεαλιστικός.

Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες των συνθηκών αποθήκευσης κατά τη διάρκεια της αποστολής ή του χρόνου δοκιμής. Χωρίς αυτές τις πληροφορίες είναι αδύνατο να θεωρήσουμε τα αποτελέσματα αξιόπιστα. Επιπλέον, οι συστάσεις που αναγράφονται στις ετικέτες του προϊόντος υποδεικνύουν ότι τα λάδια πρέπει να διατηρούνται σε δροσερό και ξηρό μέρος και να μην εκτίθενται σε άμεσο φως για να συμμορφώνονται με την ταξινομημένη κατάταξη κατά τη διάρκεια ζωής τους. Δεν γνωρίζουμε εάν η μη συμμόρφωση με τα πρότυπα οφείλεται στα αρχικά χαρακτηριστικά των λαδιών ή στις συνθήκες αποθήκευσης κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης.

Το εμπορικό πρότυπο της ΔΟΕ τελεί υπό συνεχή εποπτεία από την ομάδα εμπειρογνωμόνων χημείας της ΔΟΕ και περιέχει όλες τις απαραίτητες μεθόδους για την αξιολόγηση της ποιότητας και της καθαρότητας του ελαιολάδου. Ως εκ τούτου, δεν ήταν απαραίτητο να εφαρμοστούν οι μη επίσημες μέθοδοι που αναφέρονται στην έκθεση.

Τα περισσότερα από τα δείγματα ταξινομήθηκαν εσφαλμένα από την αισθητηριακή ανάλυση. Χρησιμοποιήθηκε η επίσημη μέθοδος της ΔΟΕ, αλλά δεν εφαρμόστηκε σύμφωνα με την τυποποιημένη διαδικασία που περιγράφεται στη μέθοδο. Όταν ο βαθμός που ορίζεται από την αισθητηριακή ανάλυση δεν ταιριάζει με τον βαθμό που αναφέρεται στην ταξινόμηση ετικετών, η διαδικασία απαιτεί μια δεύτερη ανάλυση να εκτελεστεί από άλλο αναγνωρισμένο πίνακα IOC. Αυτό δεν έγινε στη μελέτη UC Davis.

Η μελέτη του UC Davis δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή μη επίσημων μεθόδων και δίνει την εντύπωση ότι οι μέθοδοι της ΔΟΕ δεν επαρκούν για την εκτίμηση της ποιότητας και της καθαρότητας του ελαιολάδου. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι μερικές από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη μελέτη δεν είναι μέθοδοι της ΔΟΕ, παρόλο που υπάρχουν διαθέσιμες μέθοδοι ΔΟΕ (πολυφαινόλες και TAG) για την αξιολόγηση των ίδιων παραμέτρων.

Είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί ότι η ΔΟΕ διαθέτει επίσημη μέθοδο ανίχνευσης ελαίων χαμηλής ποιότητας ή προσθήκης μαλακών ραφιναρισμένων ελαίων που λαμβάνονται από έλαια χαμηλής ποιότητας (αλκυλεστέρες λιπαρών οξέων). Αντ 'αυτού, η μελέτη χρησιμοποίησε μη επίσημες μεθόδους - DAG - και pyropheophytin - που είχαν ήδη μελετηθεί από την ομάδα εμπειρογνωμόνων χημείας της IOC, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πεδίο εφαρμογής αυτών των μεθόδων δεν θα μπορούσε να περιλαμβάνει την εκτίμηση της ποιότητας και της καθαρότητας του ελαιολάδου αυτές οι ενώσεις αλλάζουν δυναμικά κατά τη διάρκεια ζωής του ελαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η έκθεση UC Davis ισχυρίζεται ότι φθηνό εξευγενισμένο έλαιο προστέθηκε στα έλαια. Ωστόσο, όλες οι παράμετροι (στιγμασταδιένες και σύνθεση στερόλης) που ανιχνεύουν την προσθήκη αυτού του τύπου ελαίου ήταν εντός των ορίων. Κατά συνέπεια, δεν μπορούν να συμπεράνουν ότι προστέθηκαν ραφιναρισμένα έλαια.

Ως ομάδα εμπειρογνωμόνων χημείας της ΔΟΕ, ανησυχούμε πολύ για τις τελικές συστάσεις της μελέτης που υποστηρίζουν την εφαρμογή μεθόδων που δεν έχουν αποδειχθεί ότι έχουν καμία σχέση με την ποιότητα ή την καθαρότητα των ελαιολάδων.

Ο Όμιλος επιθυμεί να τερματίσει λέγοντας ότι είναι έτοιμος και πρόθυμος να συζητήσει κάθε νέα εισήγηση για να εξασφαλίσει την ποιότητα και την αυθεντικότητα του ελαιολάδου.

Μαδρίτη (Ισπανία), 8 Οκτωβρίου 2010

Εργαστήριο Ariel Pablo Buedo. Molinos Río de la Plata (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ); Εργαστήριο Hipólito García Toledo. Agroalimentario Granada (ESPAÑA); Εργαστήριο José Ramón García Hierro. Arbitral Agroalimentario Madrid (ESPAÑA); Arturo Cert Ventula Instituto de la Grasa Sevilla (ESPAÑA); Wenceslao Moreda Instituto de la Grasa Sevilla (ESPAÑA); Εργαστήριο Mª del Mar García González. Central de Aduanas Madrid (ESPAÑA); Εργαστήριο Hermenegildo Cobo Martínez. del SOIVRE Σεβίλλη (ESPAÑA); Michel Blanc EXPERAGRO Saint-Cloud (ΓΑΛΛΙΑ); Denis Ollivier SCL - Εργαστήριο. de Marseille (ΓΑΛΛΙΑ); Εργαστήριο Ευσταθία Κρεμαμίδα-Χριστοπούλου. Τεχνικός έλεγχος για την προστασία των καταναλωτών Αθήνα (ΕΛΛΑΔΑ) Effrosyni-Aikaterini Doumeni General Chemical State Laboratory Athens (ΕΛΛΑΔΑ); Lanfranco Conte Università di Udine (ΙΤΑΛΙΑ); Luciana Di Giacinto CRA - Centro di Ricerca ανά l'Olivicoltura και l'Industria Olearia Πεσκάρα (ΙΤΑΛΙΑ); Fabrizio Apruzzese Direzione Centrale ανά l'Analisi Merceologica e per lo Sviluppo dei Laboratori Chimici Roma (ΙΤΑΛΙΑ); Maurizio Servili Università degli Studi di Perugia (ΙΤΑΛΙΑ); Angelo Faberi Laboratorio Centrale di Roma (ΙΤΑΛΙΑ); Maria Celeste Gomes Autoridade de Segurança Alimentar e Económica Lisboa (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ); Ana Helena Alegre Instituto Superior de Agronomia Lisboa (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ); Bojan Butinar University of Primorska, Izola (ΣΛΟΒΕΝΙΑ); Mounir Fahmy Khalil Γεωργικό Κέντρο Ερευνών Γκίζα (ΑΙΓΥΠΤΟΣ); Rabiei Zohreh University of Shahid Beheshti Evin-Tehran (IRAN) · Zohar Kerem Εβραϊκό Πανεπιστήμιο Rehovot (ISRAEL); Rafat Abdul-Munem Nimer Ahmad Βιομηχανικό Κέντρο Χημείας της Βασιλικής Επιστημονικής Εταιρείας Αμμάν (JORDAN) · Εργαστήριο Nadia Maata. Officiel d'Analyses et de Recherches Chimiques; Καζαμπλάνκα (MAROC) Zakwan Bido Olive Oil Laboratories GCSAR Idleb (ΣΥΡΙΑ); Εργαστήριο Kamel Ben Ammar. de l'Office National de l'Huile Τύνιδες (TUNISIE); Councilmmühan Θιβέτ Ελαιόλαδο και Συμβούλιο Ελαιολάδου της Τουρκίας - UZZK (ΤΟΥΡΚΙΑ)Olive Oil Times Σειρά βίντεο
Διαφήμιση

Σχετικά άρθρα

Σχόλια / Προτάσεις