`Νέο βιολογικό λογότυπο στην Ευρώπη - Olive Oil Times

Νέο οργανικό λογότυπο στην Ευρώπη

By Olive Oil Times Προσωπικό
8 Ιουλίου 2010 10:07 UTC

Νέοι κανόνες της ΕΕ για τη σήμανση των βιολογικών τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για εμφάνιση του νέου βιολογικού λογότυπου της ΕΕ, τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2010. Το λεγόμενο "Το Euro-Leaf »θα είναι πλέον υποχρεωτικό για προσυσκευασμένα προϊόντα βιολογικών τροφίμων που έχουν παραχθεί σε οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη της ΕΕ και πληρούν τα απαραίτητα πρότυπα. Άλλα ιδιωτικά, περιφερειακά ή εθνικά λογότυπα θα συνεχίσουν να εμφανίζονται δίπλα στην ετικέτα της ΕΕ. Το λογότυπο παραμένει προαιρετικό για μη συσκευασμένα και εισαγόμενα βιολογικά προϊόντα. Εκτός από το λογότυπο, οι νέοι κανόνες επισήμανσης περιλαμβάνουν επίσης τις υποχρεωτικές ενδείξεις του τόπου εκτροφής των συστατικών των προϊόντων και τον κωδικό αριθμό του οργανισμού που ήταν υπεύθυνος για τους ελέγχους. Οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν διετή μεταβατική περίοδο για να συμμορφωθούν με αυτούς τους νέους κανόνες επισήμανσης. Μια άλλη αλλαγή είναι η εισαγωγή κοινοτικών κανόνων για τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια για πρώτη φορά.

"Ελπίζουμε ότι το νέο λογότυπο της ΕΕ μπορεί να εξελιχθεί σε ένα ευρέως αναγνωρισμένο σύμβολο της παραγωγής βιολογικών τροφίμων σε ολόκληρη την ΕΕ, παρέχοντας στους καταναλωτές την εμπιστοσύνη ότι τα προϊόντα παράγονται εντελώς σύμφωνα με τους αυστηρούς κανονισμούς της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία », σύμφωνα με τον Επίτροπο της ΕΕ για Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Dacian Cioloş. "Ελπίζω ότι αυτές οι αλλαγές θα δώσουν ώθηση στον τομέα της βιολογικής γεωργίας, αλλά και θα ενισχύσουν περαιτέρω την προστασία των καταναλωτών ».

Η "Ο σχεδιασμός Euro-leaf δείχνει τα αστέρια της ΕΕ σε σχήμα φύλλου σε πράσινο φόντο, δίνοντας δύο σαφή μηνύματα για τους καταναλωτές: Φύση και Ευρώπη. Το σχέδιο έχει καταχωριστεί από την Επιτροπή ως συλλογικό σήμα. Σχεδιασμένο από τον Γερμανό μαθητή Dušan Milenković, το λογότυπο αναδείχθηκε ως ο ξεκάθαρος νικητής μιας διαδικτυακής δημοσκόπησης, μετά από έναν διαγωνισμό που απευθύνεται σε φοιτητές τέχνης της ΕΕ. Ο νικητής και οι επιλαχόντες σε αυτόν τον διαγωνισμό θα τιμηθούν σε επίσημη τελετή απονομής βραβείων στις 19 Ιουλίου 2010 στις Βρυξέλλες, που διοργανώθηκε για να συμπέσει με τη Διάσκεψη της 19ης Ιουλίου για το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Νέες συνθήκες βιολογικής υδατοκαλλιέργειας

Οι νέοι κανόνες καλύπτουν επίσης τη βιολογική παραγωγή υδατοκαλλιέργειας ψαριών, οστρακοειδών και φυκιών. Οι κανόνες καθορίζουν πανευρωπαϊκές συνθήκες για το υδάτινο περιβάλλον παραγωγής, το διαχωρισμό οργανικών και μη βιολογικών μονάδων και καθορίζουν συνθήκες καλής διαβίωσης των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της μέγιστης πυκνότητας εκτροφής, ενός μετρήσιμου δείκτη για την καλή διαβίωση. Οι κανόνες ορίζουν ότι η βιοποικιλότητα πρέπει να τηρείται και να μην επιτρέπεται η χρήση επαγόμενης ωοτοκίας από τεχνητές ορμόνες. Οι βιολογικές ζωοτροφές πρέπει να χρησιμοποιούνται συμπληρωμένες από ζωοτροφές ιχθύων που προέρχονται από βιώσιμη διαχείριση αλιείας. Ειδικές προβλέψεις για την παραγωγή δίθυρων μαλακίων και για τα φύκια.

Σχολιάζοντας τους νέους κανόνες, η Επίτροπος Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων Μαρία Δαμανάκη είπε: "Οι πανευρωπαϊκοί κανόνες για τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια έχουν γίνει πραγματικότητα. Θα δώσουν στους καταναλωτές μια καλύτερη επιλογή και αποτελούν ώθηση για υγιή και περιβαλλοντικά αποδεκτή παραγωγή και μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στην πιο παραδοσιακή εντατική προσέγγιση. Η ΕΕ είναι η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο για θαλασσινά και είναι σκόπιμο η Ευρώπη να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη θέσπιση ολοκληρωμένων κανόνων σε αυτόν τον τομέα. Μεταξύ των προτεραιοτήτων της θητείας μου είναι η βιωσιμότητα και η κοινωνική συνοχή για τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Αυτοί οι νέοι κανόνες για τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια αποτελούν ορόσημο ενσωματώνοντας αυτές τις προτεραιότητες στην υδατοκαλλιέργεια ».

Το 2008 εκτιμάται ότι στην Ευρώπη λειτουργούν 123 πιστοποιημένες βιολογικές υδατοκαλλιέργειες, από συνολικά 225 τέτοιες εκμεταλλεύσεις παγκοσμίως. Αυτά αντιπροσώπευαν σχεδόν το ήμισυ της παγκόσμιας παραγωγής 50,000 τόνων το 2008. Τα πέντε κορυφαία κράτη μέλη σε όρους παραγωγής είναι το ΗΒ, η Ιρλανδία, η Ουγγαρία, η Ελλάδα και η Γαλλία. Το κορυφαίο είδος είναι ο σολομός.

Μπορούν να βρεθούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους νέους κανόνες και το λογότυπο της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία μπορεί να μεταφορτωθεί στον ιστότοπο της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία: www.organic-farming.europa.eu

Για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, βλ. Http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/conference/index_en.htm

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Σχετικά άρθρα