`Οι Έλληνες ανταποκρίνονται σε προσκλήσεις για νέες δοκιμές για ποιότητα ελαιολάδου - Olive Oil Times

Οι Έλληνες ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις για νέες δοκιμές για την ποιότητα του ελαιολάδου

Σεπτέμβριος 30, 2013
Άννα Μιλίωνη

Πρόσφατες Ειδήσεις

europe-greeks-απάντηση-σε-κλήσεις-για-νέα-δοκιμές-για-ελαιόλαδο-ποιότητα-ελαιόλαδο-φορές-aris-kefalogiannis
Άρης Κεφαλογιάννης

Στην Αμερικανική Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, αναφέρουν, και αλλού, οι παραγωγοί του Νέου Κόσμου αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου προτύπου του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου και υποστηρίζουν την υιοθέτηση νέων μεθόδων δοκιμών όπως (PPPs) και 1,2-διακυλογλυκερόλη (DAGs). Olive Oil Times ζήτησε από τρεις εξέχοντες ειδικούς, ανεξάρτητα από το αν η Ελλάδα επιθυμεί ή όχι να υποστηρίξει τέτοιες τροποποιήσεις του διεθνούς προτύπου.

Άρης Κεφαλογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος της Gaea Products SA

Χαιρετίζουμε την ιδέα υψηλότερων ποιοτικών προτύπων και αυστηρότερων κριτηρίων αξιολόγησης για την κατηγορία του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. Ογδόντα δύο τοις εκατό των Ελλήνων olive oil proη παραγωγή είναι εξαιρετικά παρθένα και εντός αυτού του ποσοστού η πλειοψηφία θα εξακολουθήσει να πληροί τις προϋποθέσεις, ακόμη και αν εφαρμόζαμε αυστηρότερα κριτήρια. Πιστεύουμε ότι ένα νέο αυστηρότερο πρότυπο θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα προσεκτικής αξιολόγησης και θα μπορούσε να περιλαμβάνει αυτές τις μεθόδους δοκιμών ή άλλες νέες μεθόδους. Πιστεύουμε ότι πρότυπα όπως αυτά που προτείνονται από το Εξαιρετική Παρθένος Συμμαχία θα μπορούσε να διασφαλίσει τόσο την ποιότητα του προϊόντος όσο και τον καταναλωτή.

Έφη Χριστοπούλου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διεθνής εμπειρογνώμονας στον τομέα του χημικού και αισθητήριου ελέγχου του Ελαιολάδου

Η καλύτερη Εμπορικό Πρότυπο της ΔΟΕ έχει καθορίσει κριτήρια ποιότητας και καθαρότητας προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα του ελαιολάδου και να το προστατεύσει από τη νοθεία με άλλα φυτικά έλαια. Από την αρχική της υιοθέτηση, έχει υποστεί ορισμένες τροποποιήσεις, με βάση τις νέες απαιτήσεις της αγοράς και τις νέες εξελίξεις στον επιστημονικό τομέα. Οι ομάδες ειδικών χημικών που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα και τα αποτελέσματα της έρευνάς τους περιλαμβάνονται ή τροποποιούν τα Διεθνή Πρότυπα. Όσον αφορά εμένα, οποιαδήποτε αυστηρότερη ποιότητα των κριτηρίων στο Εμπορικό Πρότυπο IOC στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των ελαιολάδων στην αγορά και προωθεί όλα τα υψηλής ποιότητας ελαιόλαδα από οποιαδήποτε olive oil proχώρα που έρχονται.

Παναγιώτης Κωνσταντίνου, Διευθυντής του OLITECN, αναγνωρισμένου εργαστηρίου χημικών δοκιμών του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου

Μείωση των ορίων του ΕΚ 2568/91 προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα θα λειτουργούσε μόνο εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Πρέπει να επιλέξουμε πολύ προσεκτικά ποιες παραμέτρους και ποια όρια θα τροποποιηθούν και οποιαδήποτε τροποποίηση δεν πρέπει να καταδικάζει τα ελαιόλαδα, τα οποία λόγω περιφερειακών διαφορών, ενδέχεται να παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές. Για παράδειγμα, τα ελαιόλαδα από το δυτικό τμήμα της Μεσσηνίας και το νησί της Ζακύνθου τείνουν να έχουν φυσικά επίπεδα ερυθροδιόλης και υβαόλης υψηλότερα από τα όρια της ΔΟΕ. Πρέπει να διεξαχθεί εκτεταμένη εθνική έρευνα σχετικά με τα χαρακτηριστικά του ελληνικού ελαιολάδου, προκειμένου να γνωρίζουμε ποιες χημικές παραμέτρους και σε ποιο επίπεδο, ως χώρα, μπορούμε να συμφωνήσουμε να τροποποιηθούμε έτσι ώστε να μην αποκλείεται το ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα, έχει σημασία η εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού, αλλά δυστυχώς δεν ισχύει πάντα.

Διαφήμιση

Σχετικά άρθρα

Σχόλια / Προτάσεις