`Οι Βρυξέλλες θέλουν τουλάχιστον 53 δισεκατομμύρια ευρώ για την ευρωπαϊκή γεωργία το 2023 - Olive Oil Times

Οι Βρυξέλλες θέλουν τουλάχιστον 53 δισεκατομμύρια ευρώ για την ευρωπαϊκή γεωργία το 2023

Από τον Paolo DeAndreis
17 Ιουνίου 2022 14:16 UTC

Ενώ η οικονομία, παγκόσμια κρίση επισιτιστικής ασφάλειας και η ευρωπαϊκή ενεργειακή κρίση είναι οι κύριες προτεραιότητες του τελευταίου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξέχουσα θέση κατέχει επίσης η βιώσιμη γεωργία.

Οι Βρυξέλλες ζήτησαν από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμφωνήσουν σε έναν προϋπολογισμό 186 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν 54 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτήσουν τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΑΠΑΚΙ). Η νέα ΚΓΠ θα λάβει επίσης λίγο περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.

Σύμφωνα με δήλωση της Επιτροπής, ένα σχετικό μέρος των κονδυλίων της ΚΓΠ θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αγροδιατροφικών και της αλιείας σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, που χαρακτηρίζεται από αναμενόμενες παγκόσμιες ελλείψεις εφοδιασμού τροφίμων. Η διαχείριση κρίσεων και η βιώσιμη γεωργία θα αποτελέσουν το κύριο επίκεντρο της ενίσχυσης αυτής της ανθεκτικότητας.

Δείτε επίσης:Οι νέες πολιτικές βιώσιμης γεωργίας της Ευρώπης θα κάνουν τα τρόφιμα ακόμα πιο ακριβά, προειδοποιούν οι αγρότες

Σημαντικά κονδύλια στον νέο προϋπολογισμό θα διατεθούν επίσης για την καταπολέμηση κλιματική αλλαγή, "σύμφωνα με τον στόχο να δαπανηθεί το 30 τοις εκατό του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού και του μέσου ανάκαμψης της ΕΕ Next Generation σε αυτήν την πολιτική προτεραιότητα».

Το προσχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ περιλαμβάνει επίσης επιχορηγήσεις ύψους 114 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της ομπρέλας της ΕΕ Next Generation.

"Η ΕΕ επόμενης γενιάς βοηθά την ΕΕ να ανακάμψει από την άμεση οικονομική και κοινωνική ζημιά που προκλήθηκε από την πανδημία κορωναϊού και μας δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε σε τρέχουσες και μελλοντικές κρίσεις όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία», έγραψε η επιτροπή. "Το προσωρινό μέσο βοηθά στη δημιουργία μιας ΕΕ μετά την Covid-19 που είναι πιο πράσινη, πιο ψηφιακή, πιο ανθεκτική και πιο κατάλληλη για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις».

Λίγο περισσότερα από 46 δισεκατομμύρια ευρώ του προϋπολογισμού του 2023 θα διατεθούν σε έργα περιφερειακής ανάπτυξης και συνοχής, τα οποία περιλαμβάνουν επίσης υποδομές για την πράσινη μετάβαση. Η ΕΕ θα επενδύσει επίσης 14 δισεκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη των παγκόσμιων εταίρων της σε μια σειρά αναπτυξιακών προγραμμάτων και ανθρωπιστικής βοήθειας.

Με σχεδόν 14 δισεκατομμύρια ευρώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί έργα έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe, συμπεριλαμβανομένων έργων που επικεντρώνονται στη βιοοικονομία, τα τρόφιμα, τους φυσικούς πόρους, τη γεωργία και το περιβάλλον.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι η μείωση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, η αναστροφή της παρακμής της βιοποικιλότητας της Ευρώπης και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Άλλα 5 δισεκατομμύρια ευρώ του προτεινόμενου προϋπολογισμού θα διατεθούν για ευρωπαϊκές στρατηγικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και της στρατηγικής έρευνας και τεχνολογίας.

Ελαφρώς περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τη δράση για το περιβάλλον και το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων 728 εκατομμυρίων ευρώ για τη δράση Πρόγραμμα LIFE Resilience, η ερευνητική πρωτοβουλία επικεντρώθηκε στον μετριασμό και την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής.

Άλλα τμήματα του προϋπολογισμού θα διατεθούν διαστημική έρευνα, προστασία των συνόρων της ΕΕ, στήριξη μεταναστευτικών δαπανών, άμυνα, υποστήριξη για τη σωστή ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και υγεία. Ένα νέο έργο θα χρηματοδοτηθεί επίσης για τη βελτίωση της ασφάλειας της δορυφορικής σύνδεσης της ΕΕ.

Κατά την παρουσίαση του νέου προϋπολογισμού, ο οποίος θα πρέπει να εγκριθεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι Βρυξέλλες υπαινίχθηκε επίσης ότι ενδέχεται να χρειαστούν περαιτέρω κονδύλια για την αντιμετώπιση των κρίσιμων συνεπειών της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.Διαφήμιση

Σχετικά άρθρα