`Οι προτεινόμενοι κανόνες θα ευθυγραμμίσουν το Μαρόκο με τα διεθνή πρότυπα - Olive Oil Times

Οι προτεινόμενοι κανόνες θα ευθυγραμμίσουν το Μαρόκο με τα διεθνή πρότυπα

Ιανουάριος 12, 2015
Η Ισαμπέλ Πούτινγια

Πρόσφατες Ειδήσεις

Η κυβέρνηση του Μαρόκου έχει προτείνει νέους κανόνες που θα καθορίζουν και θα ρυθμίζουν την ποιότητα του εμπορικού ελαιολάδου.

Ο στόχος των νέων κανόνων είναι η βελτίωση της ποιότητας olive oil proπαράγεται στο Μαρόκο έτσι ώστε η χώρα να γίνει πιο σημαντικός ανταγωνιστής στη διεθνή αγορά ελαιολάδου.

Το σεμινάριο σχέδιο νόμου δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της κυβέρνησης.

Οι προτεινόμενοι κανόνες προτείνουν νέα κριτήρια για την αξιολόγηση της ποιότητας και της ποιότητας των ελαιολάδων. Οι σημειώσεις που επισυνάπτονται στο νομοσχέδιο αναφέρουν ότι τα υπάρχοντα κριτήρια, που χρονολογούνται από το 1997, δεν επαρκούν για τον ακριβή προσδιορισμό της ποιότητας του ελαιολάδου για την παγκόσμια αγορά.
Δείτε επίσης:Ποιότητα του ελαιολάδου
Οι τρέχουσες διαδικασίες, που εξετάζουν το επίπεδο οξύτητας, υπεροξειδίου και απορρόφησης υπεριώδους, επιτρέπουν, ωστόσο, ελαιόλαδα κατώτερης ποιότητας που πληρούν τα κριτήρια να περάσουν από την αγορά του Μαρόκου.

Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του olive oil proτο Μαρόκο, το σχέδιο νόμου αποσκοπεί στην εναρμόνιση των ονομασιών (ή των βαθμών) και των ορισμών του ελαιολάδου με εκείνους του Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου.

Προτείνει να καθοριστούν τα φυσικοχημικά κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ρύπων, προκειμένου να αξιολογηθεί καλύτερα η ποιότητα και να επιτραπεί η αντικειμενική ταξινόμηση των ελαιολάδων. Πρέπει επίσης να περιγραφούν οι όροι που πρέπει να τηρούνται από τους επιθεωρητές κατά τη δειγματοληψία ώστε να διατηρείται η ποιότητά τους.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο θα περάσει τώρα από τη νομοθετική διαδικασία πριν εγκριθεί ως νόμος.


Olive Oil Times Σειρά βίντεο
Διαφήμιση

Σχετικά άρθρα

Σχόλια / Προτάσεις