Έγινε σφάλμα

Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή του αντικειμένου της κλάσης WP_Error σε συμβολοσειρά